🌟Обява за сесия 2024 🌟

От 2019 год. в ТУ – София стартира инициатива за насърчаване на студентите да участват в научноизследователската дейност и да разработват иновативни проекти. Всеки редовно записан студент в университета може да участва с проект в конкурса „Студентски иновационен хъб на ТУ – София“ за научно, методическо и техническо подпомагане на своята иновативна разработка, идеен модел, конструкция, технология, софтуерно решение и др. Студентът си избира ментор – изследовател на основен договор в ТУ – София. Менторът подава проектното предложение по електронен път от името на студента и след положителна оценка на проекта от съответната комисия става ръководител на договора. Ако в резултат от работата по проекта се стигне до защита на интелектуална собственост, разработката се защитава от името на ТУ – София, а изобретател е студентът или студентите. Повече информация за инициативата можете да откриете на нейната уеб-страница, тук: Студентски иновационен хъб на ТУ-София.

Представяме видео клипове, посветени на “Студентски иновационен хъб”, сесия 2023 год.

На 29-ти септември 2023 година в град Картахена, Испания се проведе Европейската Нощ на учените. В Картахена бяха и студенти от Техническия унивесристет, които направиха силно впечатление със своя проект “Solar Hive”, който е резултат от техните усилия в конкурса Студентски иновационен Хъб. Чрез него те показаха как съвременните технологии могат да се приложат в сектора на зелената енергия и в системите за мониторинг на пчелни кошери. 

Факултет по транспорта има няколко успешно завършени проекта по конкурса:

Тема Студенти-участници Ментор
Работещ модел на двукомпонентен ракетен двигател, 2021 год. Исак Кантер гл. ас. д-р Димитър Гинчев
Система за събиране и безжично предаване на данни от водороден състезателен автомобил, 2021 год. Радослав Илиев, Станислав Стоилов и Ивалин Цеков доц. д-р Пламен Пунов
Термоелектрическа система за рекупериране на енергия във водородни горивни клетки, 2020 год. Калоян Мичев, Панайот Василев, Цветомир Гечев и Йордан Дерменджийски доц. д-р Пламен Пунов
Авиационен тренажорен комплекс за обучение и изследователски цели, 2020 год. Виктор Генов, Мартин Томанов и Симеон Алексиев гл. ас. д-р Димитър Гинчев