БАКАЛАВЪР

Специалности:

Авиационна техника и технологии

Транспортна техника и технологии

Технология и управление на транспорта

Драги кандидат-студенти,

👨‍🏫 обявени са датите за изпитите по математика за прием през 2024 г.:
Предварителни изпити:
✏️Тест по математика – 30.03.2024 г. (събота) – 9:00 ч. – място на провеждане: ТУ – София, Филиал Пловдив, ФиК – Сливен.
✏️Тест по математика – 13.04.2024 г. (събота) – 9:00 ч. – място на провеждане: в градовете Варна, Дупница, Кърджали, Монтана, Плевен, Разград и Стара Загора.
✏️Тест по математика – 27.04.2024 г. (събота) – 9:00 ч. – място на провеждане: в градовете Бургас, Велико Търново, Враца, Правец, Сандански, Смолян, Търговище и Хасково.
Редовен изпит:
✏️Тест по математика – 15.06.2024 г. (събота) – 9:00 ч. – място на провеждане: ТУ – София, Филиал Пловдив, ФиК – Сливен.
 
Повече информация за кандидатстването, вида на изпитите и записването, както и сроковете, можете да намерите ТУК!

За специалностите на Факултет по транспорта може да се кандидатства и с оценка от ДЗИ (матура) по една от дисциплините: български език и литература, математика, физика, профилираща матура по математика, профилираща матура по физика, профилираща матура по информатика, профилираща матура по информационни технологии!

 

Срок за подаване на документи:

Кандидат-студентите подават документите си за кандидатстване в периода от 20 юни 2024 г. до 5 юли 2024 г. (вкл. събота и неделя) в ТУ – София, кв. Дървеница, блок 2 (западен вход), Център по информационни ресурси, от 8.30 до 16.00 ч., в бюрата за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 12) или по интернет.

Обявяване на резултатите от класирането: 

06.07.2024 г. – първо класиране;

13.07.2024 г. – второ класиране;

Записване:

08.07.2024 г. -12.07.2024 г. – първо класиране;

15.07.2024 г. -19.07.2024 г. – второ класиране; 

до 20.09.2024 г. – записване за незаетите места.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване – в него се посочват желаните специалности и явяване на кандидатстудентски изпити или признаване на матури. Заявление се подава от всички кандидат-студенти, независимо дали са се явявали на предварителни или редовни изпити, или участват с матури в класирането. 

Бланката със заявлението се получава при подаване на документите в ТУ-София, в бюрата за приемане на документи в градовете  (Приложение 12), или се изтегля от страницата на ТУ – София в интернет на адрес: http://priem.tu-sofia.bg.

2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка), а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение – оригинал и ксерокопие за завършен първи гимназиален етап. Оригиналите се връщат веднага след подаване на документите.

Завършилите средното си образование в чужбина предварително легализират дипломата си в Регионално управление на образованието на МОН.

Документи за записване:

1. Диплома за завършено средно образование  – оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след проверка на  дипломата и на ксерокопието.

2. Четири снимки с формат като за личен паспорт.

3. Студентска книжка за ТУ-София (купува се от книжарниците в или около ТУ-София). Документи за записване на нови студенти в ТУ – София (получават се безплатно от факултета).

4. Лична карта, която след проверка се връща.

5. Документ за внесена семестриална такса.

Допълнителна информация: Технически университет – София, бл.9, канцелария на ФТ – студенти, кабинет 9308, тел. 02/965 2602