Редовно обучение

 

БАКАЛАВЪР

Специалности:

Авиационна техника и технологии

Транспортна техника и технологии

Технология и управление на транспорта

 

МАГИСТЪР

Специалности:

Авиационна техника и технологии

Транспортна техника и технологии

Технология и управление на транспорта

 

Задочно обучение

 

БАКАЛАВЪР

Автотранспортна техника