Факултет по транспорта в Машинно-електротехническия институт – София съществува самостоятелно от 18 юни 1963 г, с катедри „Двигатели с вътрешно горене и автомобили“, “Техническа Механика“, „Подвижен железопътен състав“ и „Електрически транспорт“. Днес във факултета има четири катедри: „Въздушен транспорт“, „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“, „Железопътна техника и технологии“ и „Механика“.

През 2013 г. Факултет по транспорта отбеляза своята 50-годишнина. Юбилеят беше отбелязан в рамките на ежегодната научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии „БулТранс-2013“. През 2023 г. Факултетът празнува своята 60-годишнина.

От 2008 година съществува сформиран екип от студенти и преподаватели, които ежегодно  участват в състезанието Shell Eco-marathonВ екипа студентите проектират и изработват транспортните средства с които участват в ежегодните състезания на Shell Eco-marathon. При 3D проектирането на Градски тип автомобили, задвижвани с водородна горивна клетка студентите използват съвременен софтуер за CAD/CAM/CAE проектиране SIEMENS NX.

В началото на 2014-та година мотивирани студенти от Техническия Университет в София сформираха първия екип на “Formula student”. Отборът включва студенти от Машинно-Технологичен Факултет, Машиностроителен факултет, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за английско инженерно обучение, Факултет Електронна техника и технологии, Факултет по Транспорта. Екипът на “Formula student” е подкрепен от ръководството и преподаватели на Техническия Университет – София.