БАКАЛАВЪР

Учебна година Семестър Факултет Специалност Курс Поток Изтегли
първа летен ФТ АТТ 1 11
първа летен ФТ ТрТТ 1 11
втора летен ФТ АТТ 2 11
втора летен ФТ ТрТТ 2 11
втора летен ФТ ТУТ 2 11
трета летен ФТ АТТ 3 11
трета летен ФТ ТрТТ 3 11
трета летен ФТ ТУТ 3 11
четвърта летен ФТ АТТ 4 11
четвърта летен ФТ ТрТТ 4 11
Учебна година Семестър Факултет Специалност Курс Поток Изтегли
първа зимен ФТ АТТ 1 11
първа зимен ФТ ТрТТ 1 11
втора зимен ФТ АТТ 2 11
втора зимен ФТ ТрТТ 2 11
втора зимен ФТ ТУТ 2 11
трета зимен ФТ АТТ 3 11 ⇓ – синьо
трета зимен ФТ ТрТТ 3 11
трета зимен ФТ ТУТ 3 11
четвърта зимен ФТ АТТ 4 11 ⇓ – черно
четвърта зимен ФТ ТрТТ 4 11

МАГИСТЪР

Семестър Факултет Специалност Курс Изтегли
зимен ФТ АТТ 1
зимен ФТ ТрТТ 1
зимен ФТ ТУТ 1

ЛЕГЕНДА:

  • „л.” – лекция
  • „с.у.” – семинарно упражнение
  • „л.у.” – лабораторно упражнение
  • Хоризонтална линия – разделя групата на две подгрупи
  • Диагонална линия: над линията – нечетна седмица; под линията-четна седмица