Адрес: Технически университет-София
София 1000,
бул.”Кл. Охридски” 8
Приемно време:
от 10:00 до 12:00 часа
от 13:00 до 15:00 час

Студентска канцелария:

маг. инж. Димитринка Маргенова
Email: dmargenova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 / 965 2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 / 965 2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 / 965 2342