АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД.

БАКАЛАВЪР
Учебен Процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2022/2023 1 18.09.2023 – 21.09.2023
Учебни занятия за зимен семестър 13 25.09.2023 – 23.12.2023
Коледна ваканция 2 24.12.2023 – 06.01.2024
Зимна изпитна сесия 3 08.01.2024 – 27.01.2024
Зимна поправителна сесия 1 29.01.2024 – 03.02.2024
Учебни занятия за летен семестър 13 05.02.2024 – 27.04.2024
07.05.2024 – 11.05.2024
Великденска ваканция 1 29.04.2024 – 06.05.2024
Лятна изпитна сесия 4 13.05.2024 – 08.06.2024
Годишна поправителна сесия 4 10.06.2024 – 05.07.2024

Академичният план за летния семестър на студентите от ОКС “бакалавър”, които през текущата година са в 4 курс на своето обучение, се изготвя от канцеларията на Факултет по транспорта, поради скъсения период на семестъра – 10 седмици.

Празнични дни: 22.09.2023 г.; 01.11.2023 г.; 08.12.2023 г.; от 24.12.2023 г. до 28.12.2023 г. /Коледни празници/; 03.03.2024 г.; 01.05.2024 г., от 03.05.2024 г. до 06.05.2024 г. /Великденски празници/; 24.05.2024 г.

Откриване на учебната 2023/2024 г. на 25.09.2023 г. /понеделник/.

МАГИСТЪР
Учебен Процес Брой седмици Период
Учебни занятия за зимен семестър 13 09.10.2023 – 23.12.2023
08.01.2024 – 20.01.2024
Коледна ваканция 2 24.12.2023 – 06.01.2024
Зимна изпитна сесия 3 22.01.2024 – 10.02.2024
Зимна поправителна сесия По два дни през месеците март, април и май. 01.03.2024 – 31.05.2024
Учебни занятия за летен семестър 13 12.02.2024 – 27.04.2024
07.05.2024 – 18.05.2024
Великденска ваканция 1 29.04.2024 – 06.05.2024
Лятна изпитна и поправителна сесия 8 20.05.2024 – 13.07.2024

 

ГРАФИК ЗА ЗАДОЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА” – УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. 
Учебен Процес Брой седмици Период
Зимен семестър 3 08.01.2024 – 26.01.2024
Зимна изпитна сесия 3 29.01.2024 – 17.02.2024
Зимна поправителна сесия По два дни през месеците февруари, март, април и май. 19.02.2024 – 11.05.2024
Летен семестър 3 13.05.2024 – 04.06.2024
Лятна изпитна сесия 4 03.06.2024 – 04.07.2024
Лятна поправителна сесия 4 04.07.2024 – 31.07.2024
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2023/2024 1 Седмицата преди започването на новата академична година през септември.
Лятна изпитна сесия  за студенти в 8ми семестър 5 27.05.2024 – 08.06.2024