Катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт” е наследник на създадената през 1941 г. катедра „Двигатели с вътрешно горене и превозна техника” към Висшето техническо училище в София. Повече от 75 години в катедрата се обучават кадри за автомобилната промишленост и автомобилния транспорт.

Преподавателите от катедрата участват в обучението на студенти на Факултета по транспорт, Машиностроителния факултет, Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за английско инженерно обучение, Факултет по компютърни системи и управление и Факултет по електронна техника и технологии.

Катедрата провежда активна научно-изследователска дейност в областта на двигателите с вътрешно горене, автомобилите, тракторите и карите и управлението и организацията на автомобилния транспорт, което води до повишаване на квалификацията на преподавателския колектив. Извършват се наблюдения на трафика в гр. София и региона, моделира се поведението на хората за избор на вид транспорт в зависимост от изменение на редица икономически условия, извършват се измервания на външния шум от видовете превозни средства, извършват се изпитвания на амортисьори за оценка на качествата на различни производители, изпитват се различни горивни смеси, изследват се плавността на движението, управляемостта и устойчивостта на автомобила и др.

Провеждането на лабораторни упражнения и научни изследвания се извършва на съвременни автомобили, двигатели и агрегати и със съвременна измервателна апаратура: 3-D стенд за проверка и регулиране монтажните ъгли на колелата, за оптимизация на балансирането на автомобилни колела, изследователски димомери и газоанализатори, стенд за изпитване на характеристиките на амортисьори, система за управление на съвременни бензинови и дизелови горивни уредби, система за определяне на параметрите на горивния процес и динамиката на топлоотделяне на ДВГ, система за комплексни пътни изпитвания на автомобили за „път-скорост-ускорение”, горивна икономичност, спирачни свойства, динамометрични колички за сцепление и за странично увличане и др. Изучават се и съвременните газови уредби.

На територията на катедрата се създават автомобилите за състезанията „Shell Eco-marathon” (отгоре) и „Formula Student” (отдолу). Автомобилът на нашия отбор в състезанието „Shell Eco-marathon” , носещ името Phoenix е притежател на редица призови места – включително трето през 2017 г. и второ през 2015 г.  За задвижване автомобилът използва протонообменна водородна горивна клетка (PEMFC) и електродвигатели.

Една от областите, която е голямо търсенето на инженери, е развиващата се в България автомобилна промишленост.  Същото се отнася и за сферите на организацията на движението, в сферата на транспорта, както и в опазването на околната среда. Възпитаници на катедрата заемат отговорни длъжности във фирми, проектиращи механични и електронни части и компоненти за автомобилния бранш, в автомобилната администрация на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в застрахователни компании, при официалните вносители на леки и товарни автомобили и търговски представители, при вносителите на сервизно и гаражно оборудване и резервни части, в акредитираните изпитвателни лаборатории в областта на автомобилите, в автомобилните състезателни клубове, в асоциации на превозвачи, в центрове за професионално обучение, преподаватели в сродни Висши учебни заведения и др.