Страницата е все още в процес на изграждане.

Преподавателите от катедрата участват в обучение на студенти от различни специалности на Факултет по транспорта, Машиностроителен факултет, Факултет за френско обучение по електроинженерство, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за английско инженерно обучение и Факултет по компютърни системи и управление.