Конференцията с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии „БулТранс“ се организира от Факултета по транспорт към Техническия университет – София. Провежда се ежегодно от 2009 г. като част от серия научни форуми, наречена „Дни на науката на ТУ-София“. До момента са проведени четиринадесет издания, тринадесет от които в Созопол и едно, юбилейно, в София.

Шестнадесетото издание на конференцията – „БулТранс-2024“, ще се проведе в морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол в периода 10-13 септември 2024 г.

На конференцията „БулТранс“ се представят задълбочени научни постижения в областта на транспорта. Форумът е най-престижният и представителен в областта на въздушния и сухопътен транспорт в България. Всяка година международният интерес към събитието се увеличава. Сред причините за нарастващия интерес към конференцията е публикуването на избрани доклади в отделни томове, индексирани в Scopus и Web of Science. Това е възможно благодарение на усилията за разширяване на броя на участниците и рецензентите, с акцент върху привличане на специалисти от цял свят.

През 2017 и 2018 г. партньор на „БулТранс“ е френското издателство „EDP Sciences“. В резултат на това са публикувани два тома в списанието със свободен достъп „MATEC Web of Conferences“ – том 133(2017) и том 234(2018). За 2019 и 2020 г. партньор е издателството „IOP Publishing“.

Партньор за „БулТранс“ от 2021 година е издателството „AIP Publishing“. Избрани доклади, представени на конференцията тази година ще бъдат публикувани в отделен том на списанието „AIP Conference Proceedings“, индексирано в Scopus (SJR=0.189 (2021)), Web of Science (Conference Proceedings Citation Index – Science), и др.

Важни дати:
до 31.05.2024 г. – Регистрация, подаване на заявки за участие, заглавия и резюмета на доклади за AIP Conference Proceedings
05.06.2024 г. – Потвърждаване на подадени резюмета за AIP Conference Proceedings
15.06.2024 г. – Изпращане на пълен текст – доклади за AIP Conference Proceedings
31.07.2024 г. – Одобрение на подадените пълни текстове за AIP Conference Proceedings

Такса за участие:

Участие с 1 доклад, публикуван в AIP Conference Proceedings – 700 лв (350 EUR)
Участие с 1 доклад, публикуван “Годишник на ТУ-София” – 300 лв (150 EUR)
Съавтори и участие без доклад – 250 лв (125 EUR)

Регистрацията за участие става през уеб-базираната система за управление на конференцията – process.bultrans.org 

Допълнителна информация можете да намерите в на уеб страницата на конференцията – https://bultrans.org/bg

Тематични направления и научна програма

 • Авиационна техника и технологии;
 • Автомобилна техника и технологии;
 • Воден транспорт;
 • Двигатели с вътрешно горене и алтернативни горива;
 • Динамика, якост и надеждност в транспорта;
 • Информационни технологии в транспорта;
 • Железопътна техника и технологии;
 • Зелен транспорт;
 • Мениджмънт и логистика в транспорта;
 • Транспортна инфраструктура.

Програмата включва

 • Пленарни доклади;
 • Доклади по секции според научното направление и дискусии;
 • Презентации на водещи фирми в областта на транспорта;
 • Презентации на студентски отбори, свързани с участия в авторитетни международни състезания в областта на транспорта.

BULTRANS 2023 БРОШУРА