🌟“Студентски и ученически иновационен хъб” – превърнете идеите си в реалност! 🌟

Скъпи студенти на ТУ – София и ученици от училищата на университета, Технически университет – София ви кани да участвате в ежегодното издание на конкурса за иновационни проекти „Студентски и ученически иновационен хъб“.

Защо да се присъедините към нашата научна инициатива?

🚀 Потенциал: Разкрийте и разширите възможностите си. Вие сте бъдещето, и вие можете да промените света!

🛠 Иновации: Светът се нуждае от новаторски решения. Предизвикайте себе си да бъдете част от тази промяна.

🎨 Креативност: Изразете своите идеи без граници. Няма по-добър начин да се научите на практика, от това да създавате нещо ново и оригинално.

🔍 Научно-изследователска дейност: Приобщете се към общността на научните изследвания в ТУ – София и използвайте уникалната възможност да допринесете към напредъка на науката.

🤝 Общност: Укрепете връзката си с преподавателите, другите студенти и ученици, и работете заедно за постигане на обща цел.

„Хъбът“, както ние наричаме конкурса,  е вашата възможност да се изявите и да докажете, че вашите идеи могат да бъдат реализирани на практика. Освен това, участието в конкурса ще ви предостави невероятна възможност да се включите в национални и международни състезания и форуми.

Не губете време! Организирайте своите мисли, създайте своя проект и бъдете готови да промените света!

📅 Срокове: Подайте своето проектно предложение чрез ментора си между 3.10.2023 г. и 25.11.2023 г.

💰 Финансиране: Максималният размер на исканото финансиране е 3500 лв. Използвайте ги максимално ефективно, за да реализирате вашата визия.

Студенти и ученици, дайте своя принос към научната общност и покажете на света вашите брилянтни идеи. ТУ – София вярва във вас! 💪🌟

Как да участвате в конкурса?

За да участвате в конкурса „Студентски и ученически иновационен хъб“, трябва да имате идея, да формирате екип и да си изберете ментор. Менторът е учен на основен трудов договор в ТУ-София. Менторите са незаменими в “Студентски и ученически иновационен хъб”, тъй като те допринасят за успешната реализация на проектите и помагат на участниците да развият своите умения и знания. Той/тя са мост между студентите, учениците и организаторите на конкурса, като улесняват ефективната комуникация и разработване на проектите. Ето някои от основните функции и отговорности на ментора:

  1. Подкрепа: Менторът предоставя на студентите и учениците нужната насока и подкрепа в разработването на техните идеи и проекти.
  2. Подаване на проекти: Само менторът има достъп до системата за подаване на проекти. Той/тя е отговорен за това да се увери, че идеите са добре формулирани и представени по начин, съответстващ на критериите за оценка.
  3. Опит и знания: С опита и знанията си менторът може да помоге на студентите и учениците да оформят своите идеи така, че те да отговорят на стандартите на конкурса.
  4. Администрация на проекта: Ако проектът бъде финансиран, менторът играе ключова роля в администрирането на проекта, като помага за подаването на отчети, комуникацията между различните страни и оформянето на документи.
  5. Съвети и напътствия: В случай че студентите или учениците имат нужда от консултации или съвети по време на реализацията на проекта, менторът е този, който може да предостави най-ценната помощ.

Как да изберете ментор?

Ментор може да бъде всеки колега, който работи на основен трудов договор в ТУ-София или училищата към университета. Можете да изберете всеки от преподавателите, с които сте работили или работите по време на вашето обучение. Можете да изберете и ментор от нашия списък с ментори. Всеки от тях е изявил желание да участва в конкурса, предоставил е своите компетенции и електронна поща, чрез която можете да се свържете с него/нея.

СПИСЪК

с учени от ТУ-София, изявили желание да бъдат ментори в конкурса

Имена

Звено

Комптенции

Електронна поща

Георги Цочев

Факултет по компютърни системи и технологии

мрежова сигурност, информационна сигурност, киберсигурност, компютърни мрежи, индустриални мрежи, изкуствен интелект, неврокомпютри, интернет на нещата, e-learning, икт в образованието

gtsochev@tu-sofia.bg

Иван Станков

Факултет по компютърни системи и технологии

ИТ, киберсигурност, изкуствен интелект, упраление на проекти, предприемачество, ИТ мениджмънт, мениджмънт на информационни системи, информационни технологии за бизнес мениджмънт, оценка на риска и сигурност, политики за ИТ сигурност, ИоТ, иновации

istankov@tu-sofia.bg

Никол Христова

Факултет по Телекомуникации

Изкуствен интелект, машинно обучение, дълбоко обучение, компютърно зрение, геометрично моделиране, цифрова обработка на сигнали, обработка на изображения, 3D, приложения на AI

nicole.christoff@tu-sofia.bg

Йоана Павлова

Стопански факултет

Управление на проекти, социални изследвания, социално предприемачество, социология, равнопоставеност

ypavlova@tu-sofia.bg

Мария Александрова

Факултет по електронна техника и технологии

микротехнологии и наноинженеринг, микроелектронни технологии за алтернативни източници на енергия, технологии за микро- и наносензори

m_aleksandrova@tu-sofia.bg

Климент Ангелов

Факултет по Телекомуникации

Радиокомуникации, Антени, Разпространение на електромагнитните вълни, Съвременни радиокомуникационни системи, Специализирани системи за комуникации в ЖП транспорта, Информационни и комуникационни решения в областта на автомобилния и авио транспорт, Системи за управление на отдалечени обекти, Контрол на достъпа и RFID, Електромагнитна съвместимост, Защита на радиокомуникационна апаратура от високоволтови смущения, Излъчвания от нерадиокомуникационни източници, Норми за безопасност при електромагнитни излъчвания

kna@tu-sofia.bg

Димитър Гинчев

Транспортен факултет

Симулатори (авиационни, безпилотни летателни апарати (БЛА), планиране на космически мисии и др), БЛА, авиационни и космически компоненти, системи и тн.

dimginchev@tu-sofia.bg

Тереза Тодорова-Соколова

Стопански факултет

индустриален инженерениг и мениджмънт, управление на проекти, стратегически мениджмънт, евристични методи в управлението

terezat@tu-sofia.bg

доц. д-р Валентин Христов

Факултет по компютърни системи и технологии

Компютърни мрежи, Интернет на нещата (IoT), Киберсигурност, Микроконтролери

v_hristov@tu-sofia.bg

Георги Ценов

Факултет Автоматика

Теоретична електротехника, обработка на сигнали, невронни мрежи, нелинейни системи, симулация и моделиране, невромаркетинг, електроенцефалографски и електромиографски сигнали

gogotzenov@tu-sofia.bg

Деница Згурева-Филипова

Технически колеж – София

Енергийно оползотворяване на отпадъци; Улавяне на въглероден диоксид; Устойчиво развитие; Производство на електрическа енергия с нулеви емисии; Синтез на нови материали

dzgureva@tu-sofia.bg

Калин Филипов

Енергомашиностроителен

Ядрена енергетика и ядрени реактори, ядрени горива, ядрена безопасност, беземисионно енергопроизводство, устойчиво развитие

filipov@tu-sofia.bg

Ива Петринска

Електротехнически факултет

осветителна техника, осветителни уредби, вътрешно осветление, улично осветление, цвят и зрение

ipetrinska@tu-sofia.bg

София Ангелова

Машиностроителен факултет

Ергономия, Взаимодействие човек-продукт/машина/компютър (HCI), Ползваемост на продукти,системи и жизнена среда, UX Design, UI Design, Визуализация на информация

sna@tu-sofia.bg

Николина Караганчева

ТУ УСОБ – Созопол

Бизнес Управление Счетоводство Бизнес софтуер

usob_sozopol@tu-sofia.bg

Йоско Балабозов

Електротехнически факултет

Електромагнитни системи, Електрически апарати, CAD/CAM системи, BIM моделиране, Компютърно моделиране и оптимизация, Програмируеми микроконтролери, IoT.

i.balabozov@tu-sofia.bg

Димитър Павлов

Електротехнически факултет

Художествено осветление, LED технологии, спектрални излъчвания, сензори, 3D моделиране, електротехника, електроника, визуализации и добавена реалност, цветови измервания, Blue-Light Hazard, Human centric lighting, Light Technologies

dpavlov@tu-sofia.bg

Дочо Цанков

Факултет Автоматика

Сградна автоматизация, Сервозадвижване, Управление на лазерни технологични системи

d_tsankov@tu-sofia.bg

Ако имате въпроси можете да прочетете документа „Въпроси и отговори“ или да се свържете с координатора на конкурса доц. Владислав Славов на v-slavov@tu-sofia.bg.