Информация:

От 2019 год. в ТУ – София стартира инициатива за насърчаване на студентите да участват в научноизследователската дейност и да разработват иновативни проекти. Всеки редовно записан студент в университета може да участва с проект в конкурса „Студентски иновационен хъб на ТУ – София“ за научно, методическо и техническо подпомагане на своята иновативна разработка, идеен модел, конструкция, технология, софтуерно решение и др. Студентът си избира ментор…още

Обява за сесия 2024:

Скъпи студенти на ТУ – София и ученици от училищата на университета, Технически университет – София ви кани да участвате в ежегодното издание на конкурса за иновационни проекти „Студентски и ученически иновационен хъб“.

Защо да се присъедините към нашата научна инициатива?

🚀 Потенциал: Разкрийте и разширите възможностите си. Вие сте бъдещето, и вие можете да промените света!

🛠 Иновации: Светът се нуждае от новаторски решения. Предизвикайте себе си да бъдете част от тази промяна…още

 

Докторантска стипендия на фондация Карол Знание 

Информация:

Фондация Карол Знание предоставя годишна докторантска стипендия в размер на 10 000 лв. Целта е да бъдат подкрепени талантливи докторанти, изявени в своята област.

Кандидатите е необходимо да са български граждани; редовни докторанти, да не са последна година на обучението си и да развиват научната си дейност в една от следните области: технически науки, естествени науки или медицински науки…още

Конкурс за докторантска стипендия за 2024 г.:

Отворено е кандидатстването за годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание за 2024 г. 

Важно за кандидатите:

💠 Да са български граждани;

💠В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти;

💠Да не са последна година на обучението си;

💠Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение;

💠Да развиват научната си дейност в една от следните области:

  • Технически науки
  • Естествени науки
  • Медицински науки...още

 

Програма “Предприемачи в науката” на фондация Карол Знание 

Информация:

Програмата “Предприемачи в науката” е създадена за докторанти и млади учени от фондация Карол Знание през 2018 г. и досега е без аналог у нас. Целта е насърчаване и подкрепа на академичното предприемачество. Включва обучителна част с лекции и конкурс във формат pitch deck пред инвеститори с награда 30 000 лв…още