МАГИСТЪР

Специалности:

Авиационна техника и технологии

Транспортна техника и технологии

Технология и управление на транспорта

Срок за подаване на документи: 04.09.2023 г. -03.10.2023 г.
Обявяване на резултатите от класирането: 04.10.2023 г.
Записване : 05.10.2023 г. – 09.10.2023 г. (Възможно е кандидатстване и прием след последната обявена дата при индивидуална заповед)
Начало на занятията: 09.10.2023 г.

Документи за кандидатстване:

  • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” /оригинал и копие/ или академична справка;
  • заявление- декларация по образец /получава се в каб. 9308/;
  • документи за статии, награди от студентски състезания и проекти, участия в конференции и др.- прилага се копие на заглавната страница на списанието или сборника, самата статия и съдържанието на списанието или сборника, копие от документа за награда;
  • квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

  • диплома за завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” /след проверка се връща/;
  • студентска книжка;
  • 4 снимки паспортен формат;
  • квитанция за платена семестриална такса;
  • лична карта, която след проверка се връща;

Допълнителна информация: Технически университет – София, бл.9, канцелария на ФТ – студенти, кабинет 9308, тел. 02/965 2602