УЧЕБНА ПРОГРАМА за бакалавърската специалност “Авиационна техника и технологии”

Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Специалност Авиационна техника и технологии
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Авиационен инженер
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение Четири години

Какви специални дисциплини ще уча?

  • Аеродинамика на летателните апарати;
  • Въздушна навигация;
  • Бутални двигатели;
  • Авиационни двигатели;
  • Проектиране на летателни апарати;
  • Авиационни комуникационни и информационни системи;
  • Динамика на полета и др.