ЕРАЗЪМ + СПОРАЗУМЕНИЯ  2021-2027, ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТА

University of Defence, Brno

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Чехия, Бърно

University of Defence

https://ud.unob.cz/

проф. В. Илиев 071 3
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
15 3 B1, английски език 01.06./01.12 Авиационна техника

 

University of Technology, Brno

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Чехия, Бърно

BRNO University of Technology

https://www.vut.cz/

доц. Н. Павлов 0715/0716 2
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
10 2 B2, английски език 31.05/30.11

Автомобилна техника

 

Žilinska Univerzita v Žiline

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Жилина, Словакия

Žilinska Univerzita v Žiline

https://www.uniza.sk/

доц. Пл. Пунов 0716 4
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
20 4 B1, английски език 15.06./30.11

Автомобилна и ЖП техника, авиационна техника, двигатели с вътрешно горене

 

Slovak University of Technology, Bratislava

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Братислава, Словакия

Slovak University of Technology 

 

https://www.stuba.sk/

доц. Н. Павлов 0715 2
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
10 2 B1, английски език 31.05/30.11

Автомобилна техника

 

Hochschule, Merseburg

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Мерзебург, Германия

Hochschule Merseburg

https://www.hs-merseburg.de/

доц. Н. Павлов 0715 3
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
15 3 B1, английски език 31.05/30.11

Автомобилна и ЖП техника

 

Fachhochschule, Stralsund

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Щралзунд, Германия

Fachhochschule Stralsund

https://www.hochschule-stralsund.de/

доц. Н. Павлов 07 3
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
15 3 B1, английски език 31.05/30.11

Автомобилна техника

 

Hochschule, Offenburg

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Офенбург, Германия

Hochschule Offenburg

https://www.hs-offenburg.de/

доц. Б. Димова 0710 2
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
10 2 B1, английски език 01.04/01.10

Механика

 

ENSAM Paris

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Париж, Франция

ENSAM Paris

https://artsetmetiers.fr/en

проф. М. Тодоров 0716 3
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
18 3 B1, английски език 30.04/15.10

Авиационна техника

 

ECAM Strasbourg

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Страсбург, Франция

ECAM Strasbourg

icam-strasbourg.eu

проф. М. Тодоров 07 5
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
10 2 B1-B2, английски език 15.06/15.12

Авиационна техника

 

CNAM Paris

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Париж, Франция

CNAM, Paris

https://www.cnam.eu/

доц. Пл. Пунов 0710 2
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
10 2 B1, английски език 30.05/30.10

Автомобилна техника

 

Bordeaux Institute of Technology

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Бордо, Франция

Bordeaux Institute of Technology

https://enspima.bordeaux-inp.fr/fr/outils-de-communication-inp

проф. М. Тодоров 0716 2
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
12 6 B1, английски език 01.05/15.10

Авиационна техника

 

Bucharest POLITEHNICA

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Букурещ, Румъния

Bucharest POLITEHNICA

 

https://upb.ro/en/

 

проф. И. Кралов 0715 3
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
15 3 B1, английски език 15.06/15.11

Механика

 

University of Pitesti

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Питещи, Румъния

University of Pitesti

https://www.upit.ro/en/

 

доц. Пл. Пунов 0710 2
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
10 2 B1, английски език 30.05/30.10

Автомобилна техника

 

Politecnico di Milano

Държава и град Приемащ университет Координатор Код на знание Брой студенти за обучение
Милано, Италия

Politecnico di Milano

https://www.polimi.it/en

 

проф. М. Тодоров 0716 2
Общо месеци за обучение за година Брой студенти за практика Ниво на езикова компетентност Срокове за кандидатстване за зимен / летен семестър Образователна област
10 2 B1, английски език 15.05/15.11

Авиационна техника