ЛАБОРАТОРИИ

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ “Организация и управление на автомобилния транспорт”НАУЧНИ ЛАБОРАТОРИИ за стендови изпитвания на ДВГ – 8

ОБОРУДВАНЕ И СТЕНДОВЕ

3D принтериЕлектромобил
Оборудване тип “пето колело”Стенд за демонстрация и изпитване на водородна горивна клетка
….