Академичен състав:

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Дурхан Салиев
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 9243
тел.: 02 / 965-2308
durhan_saliev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Евгени Соколов
ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 9108
тел.: 02 / 965-2562
evg_sok@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Евгени Димитровкаб. 9212
тел.: 02 / 965-3409
etzd@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Илиян Дамяновкаб. 9243
тел.: 02 / 965-2308
idamyanov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Данаил Хлебарскикаб. 9108
тел.: 02 / 965-2562
dhlebarski@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Николай Павловкаб. 9110-Б
тел.: 02 / 965-2542
npavlov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Пламен Пуновкаб. 9210
тел.: 02 / 965-2374
plamen_punov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Георги Яначковкаб. 9110-А
тел.: 02 / 965-2542
gyanachkov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Георги Младеновкаб. 9243
тел.: 02 / 965-2308
gmladenov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Евгени Соколовкаб. 9108
тел.: 02 / 965-2562
evg_sok@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Милена Савова-Мраценковакаб. 9233
тел.: 02 / 965-2934
savova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Радослав Костовкаб. 9112
тел.: 02 / 965-2566
radi@tu-sofia.bg

Хонорувани преподаватели:

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Бойко Гиговкаб. 9206
маг. инж. Диана Дацовакаб. 9110-Б
тел.: 02 / 965-2542
npavlov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Емил Маджарскикаб. 9243
тел.: 02 / 965-2308
majarski@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Володя Кировкаб. 9235
vkirov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Борислав Трайковкаб. 9239
btraykov@tu-sofia.bg

Редовни докторанти:

Титла и имеНазвание на дисертация, ръководителКонтакти
маг. инж. Йордан Дерменджийски
“Изследване на влиянието на предавателното число върху експоатационните свойства на електромобил”,
ръководител: доц. д-р инж. Николай Павлов
каб. 9122
y.dermendzhiyski@tu-sofia.bg
маг. инж. Цветомир Гечев“Изследване на възможността за намаляване на емисиите CO2 чрез комбиниране на горивна клетка и двигател с вътрешно горене”,
ръководител: доц. д-р инж. Пламен Пунов
каб. 9212
тел.: 02 / 965-2374
tsvetomir.gechev@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал:

Титла и имеКонтакти
маг. инж. Спас Панчевкаб. 9210
тел.: 02 / 965-3583
pantchev@tu-sofia.bg