Катедра “Двигатели, автомобилна техника и транспорт” разполага с 3D принтер Creality Ender 3, произведен 2018 год., оборудван с допълнителни 3D принтирани части за осигуряване на по-бърза и по-лесна калибровка и по-добро качество на печат. Принтерът се използва за печат на прототипни детайли с цел проверка на функционалността на техния дизайн. Също така на него се създават и готови детайли, които директно се монтират и използват в материалната база на катедрата.