Страницата е все още в процес на изграждане.

В катедра “Двигатели, автомобилна техника и транспорт” съществуват 8 лаборатории (изпитателни боксове) за стендови изпитвания на двигатели с вътрешно горене.

Всички лаборатории са напълно комплектовани с необходимите технически средства за определяне на мощностните, икономичните и екологичните показатели на монтираните в тях бензинови и дизелови двигатели.

Налични са още и учени лаборатории за:

  • изпитване на ДВГ – 9114 със стендове за: 1) определяне на закона за подаване на гориво в дизелов ДВГ, 2) за тариране на възприематели от всички типове, 3) стенд за определяне на хидравличните характеристики на елементите от горивната уредба на ДВГ;
  • изпитване на горивни уредби на ДВГ – 1) стенд за акумулаторни горивни уредби /тип Common Rail/, 2) стенд за безниновпръскващи уредби.

Стендовете са представе в отдел “Оборудване и стендове” в подстраницата на кат. “Двигатели, автомобилна техника и транспорт”.