Проектът е съсредеточен върху създаването на прототип и елементи на безпилотен летателен апарат (БЛА), съобразно специализацията и традициите в катедра “Въздушен транспорт”. Чрез проекта студентите ще имат възможност да изучават различни високотехнологични процеси, използването на които е свързано с работата за проектиране, създаване и изпитания на летателни апарати. 

Описание на планираните дейности по проекта:

 • Извършване на литературен обзор, анализ на информацията и резултатите от подобни опити с аналогични летателни апарати;
 • Проучване на възможността за използване на двигатели с променлива тяга, проучване на вида батерия за захранване на двигателите;
 • Обучение за работа със софтуер за проектиране;
 • Избиране на най-доброто разположение на двигатели, фюзелаж, крила и тестване на това разположение в CAD среда;
 • Проектиране и анализ на създадените модели;
 • Обучение за работа със симулационен софтуер;
 • Аеродинамично тестване на създадените модели в симулационен софтуер;
 • Проучване на материали за изработка на реалните безпилотни летателни апарати;
 • Поръчка на необходимите материали, елементи, консумативи и инструменти;
 • Създаване на прототип, създаване на матрица на отделните елементи;
 • Експериментално тестване в аеродинамичен тунел, анализ на получените резултати и сравнение със симулационните;
 • Представяне на резултатите.

Снимки от работния процес: