ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Тема: Разработване и изграждане на прототип на безпилотен летателен апарат

Научноизследователски проект “Студентски иновационен хъб” № 231ИХЪБ0007-04

Ментор на проекта: гл. ас. д-р инж. Димитър Гинчев

2023 год.

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

Тема: Работещ модел на двукомпонентен ракетен двигател Тема: Усъвършенстване на симулатор за полети, визуализация и изследвания Тема: Авиационен тренажорен комплекс за обучение и изследователски цели

Научноизследователски проект “Студентски иновационен хъб” № 211ИХЪБ0001-04

Ментор на проекта: гл. ас. д-р инж. Димитър Гинчев

2021 год.

Научноизследователски проект  № 211ТПФ0001-04

Ментор на проекта: гл. ас. д-р инж. Димитър Гинчев

2021 год.

Научноизследователски проект “Студентски иновационен хъб” № 201ИХЪБ0001-04


Ментор на проекта: гл. ас. д-р инж. Димитър Гинчев

2020 год.