Академичен състав:

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Владимир Сербезов
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 10110
тел.: 02 / 965-3078
vserbezov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Радина Николова
ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 10515
тел.: 02 / 965-3124
dimginchev@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Михаил Тодоровкаб. 10514
тел.: 02 / 965-2562
michael.todorov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Маргарита Андоновакаб. 10113
тел.: 02 / 965-3122
magi_andonova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Валентин Илиевкаб. 10112
тел.: 02 / 965-3078
viliev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Михаил Желязовкаб. 10111
тел.: 02 / 965-2531
mikael@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Красин Георгиевкаб. 10515
тел.: 02 / 965-3124
krasin@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Димитър Гинчевкаб. 10111
тел.: 02 / 965-2035
dimginchev@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Габриел Георгиевкаб. 10515
тел.: 02 / 965-3124
gabgeorgiev@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Филип Панайотовкаб. 10109
тел.: 02 / 965-3124
fpanayotov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Преслав Георгиевкаб. 10110
ас. д-р. инж. Недислав Веселиновкаб. 10111

Хонорувани преподаватели:

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Диан Гешевкаб. 10112
тел.: 02 / 965-3078
dgeshev@aero.tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Румен Ячевкаб. 10109
доц. д-р инж. Пламен Петровкаб. 10109
гл. ас. инж. Марин Петровкаб. 10515
маг. инж. Теодосий Тодоровкаб. 10109
маг. инж. Мартин Боневкаб. 10109
маг. инж. Виктор Геновкаб. 10109
маг. псих. Елена Пенчевакаб. 10109

Докторанти:

Титла и имеНазвание на дисертация, ръководителКонтакти
маг. инж. Антон Пулийски“…”, ръководител: доц. д-р инж. Владимир Сербезовкаб. 10110

Помощно-технически персонал:

Титла и имеКонтакти
маг. инж. Даниела Ивановакаб. 10112
тел.: 02 / 965-2522
d.ivanova@tu-sofia.bg