Научна лаборатория „Железопътна техника“ към Факултет по Транспорта, катедра “Железопътна техника”, е създадена през 1989 г. Лабораторията се развива непрекъснато като се усъвършенства съществуващата материална база и се изграждат нови стендове. Екипът на лабораторията си сътрудничи с предприятия и железопътни превозвачи с цел решаване на конкретни практически проблеми и задачи.

Някои от стендовете са уникални и са единствени не само у нас, но и в страните от Балканския полуостров. На тях могат да се извършват специфични изследвания. Членовете на катедра “Железопътна техника” участват в дейността на лабораторията в различни работни групи и работят по задачи, свързани с определяне на параметрите на новите влакове в страната. В лабораторията се обучават студенти и докторанти.