Страницата е все още в процес на изграждане.

Академичен състав:

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Светослав Славчев
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 9115
тел.: 02 / 965-2932
slavchev_s_s@tu-sofia.bg
гл.ас. д-р инж. Санел Пургич
ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 9115
тел.: 02 / 965-2932
s_purgic@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Валери Стоиловкаб. 1345
тел.: 02 / 965-2546
vms123@tu-sofia.bg
проф. дтн. инж. Светла Стоиловакаб. 9117-А
тел.: 02 / 965-3922
stoilova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Кирил Велковкаб. 9225
тел.: 02 / 965-3769
khvel@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Димитър Дичевкаб. 9219-А
тел.: 02 / 965-2771
s.martinov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Олег Кръстевкаб. 9225
тел.: 02 / 965-3769
okrastev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Светослав Мартинов
каб. 4427
тел.: 02 / 965-2772
s.martinov@tu-sofia.bg
гл.ас. д-р инж. Владислав Мазничкикаб. 9117
тел.: 02 / 965-3773
s_purgic@tu-sofia.bg

Хонорувани преподаватели:

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж.каб.
тел.:

Редовни докторанти:

Титла и имеНазвание на дисертация, ръководителКонтакти
маг. инж.
“…”, ръководител: каб. —
тел.: —

Помощно-технически персонал:

Титла и имеКонтакти
маг. инж. каб. —
тел.: —