Академичен състав:

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Веселин Цонев
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 1220
тел.: 02 / 965-3111
tzonev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Росен Русанов
ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 1421
тел.: 02 / 965-2248
rusanov@tu-sofia.bg
проф. дн инж. Иван Краловкаб. 1425
тел.: 02 / 965-2156
kralov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Биляна Димовакаб. 1220
тел.: 02 / 965-3111
bdimova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Красимир Неделчевкаб. 1422
тел.: 02 / 965-2040
krasined@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Николай Николовкаб. 1219
тел.: 02 / 965-3291
nyky@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Петко Синаповкаб. 1416
тел.: –
p_sinapov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Тодор Желязовкаб. 1426
тел.: 02 / 965-2294
todor.zhelyazov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Борис Борисовкаб. 1226
тел.: 02 / 965-2242
baborisov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Никола Кузмановкаб. 1224
тел.: 02 / 965-3297
nkuzmanov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Камен Пенковкаб. 1222
тел.: 02 / 965-2678
penkov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Иво Ангеловкаб. 1419
тел.: 02 / 965-2234
i.angelov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Тихомир Цаковкаб. 1418
тел.: 02 / 965-2156
t.tzakov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Христина Тренчевакаб. 1424
тел.: –
hgeorgieva@tu-sofia.bg

Хонорувани преподаватели:

Титла и имеКонтакти
проф. д-р инж. Борис Белниколовскикаб. 1418
тел.: 02 / 965-2156
belnik@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Константин Арнаудовкаб. 1419
тел.:02 / 965-2234
askaro@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Стефан Читаковкаб. 1420
тел.: –
stchit@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Стойчевкаб. 1221
тел.: –
д-р инж. Петър Ивановкаб. 1423
тел.: –
маг. инж. Радослав Русиновкаб. 1423
тел.: –

Помощно-технически персонал:

Титла и имеКонтакти
маг. инж. Величка Руйковакаб. 1423
тел.: –
velichka.ruykova@tu-sofia.bg
д-р инж. Юлиян Геновкаб. 1419
тел.:02 / 965-2234
j_genov@tu-sofia.bg