Shell Eco-marathon е единствено по рода си международно състезание за енергийна ефективност, което има за цел да стимулира развитието на нови технологии за прилагане в автомобилите. Състезанието се провежда ежегодно на три различни континента (Европа, Азия и Америка) с участието на ученици и студенти, които заедно с помощта на своите преподаватели и спонсори проектират и създават автомобили, имащи за цел да изминат възможно най-голямо разстояние с определено количество гориво или електричество.

Автомобилите са в две основни категории – прототипи (Prototype) и концептуални градски (UrbanConcept), представени съответно на фигурите отдолу. Прототипите в повечето случаи са триколесни, възможно най-леки и с капкоподобна форма, за да изпитват колкото се може по-ниски съпротивления при движение като при тях пилотите управляват автомобила си в легнало положение и нямат никакви удобства, т.е. единствената задача на тази категория автомобили е да бъдат възможно най-енергийно-ефективни. Градският концептуален тип автомобили е с по-практичен дизайн, по-близък до съвременната представа за превозно средство – четириколесен е, пилотът управлява в седнало положение и според изискванията автомобилът трябва да има определени характеристики и удобства, присъщи за масовите такива.

Автомобили в състезанието от типа “прототип”.

Състезателни автомобили от градски концептуален тип.

Автомобилите се делят и на няколко подкатегории, в зависимост от горивото и задвижването, което използват:

  • с ДВГ, движещи се на сгъстен природен газ (CNG), бензиново или дизелово гориво и
  • с електродвигатели, захранвани с електричество от батерии или от електричество, генерирано от водороден горивна клетка.

При течните горива определеното количество за изчисляване на разхода е 1l, при газообразните – 1m3, а при автомобилите, използващи батерии, количеството електричество е 1kWh. От 2023 г. съществува и допълнителна подкатегория с автономни автомобили, като може да се използват и двата типа задвижване.

Автомобилите се състезават на определено от организаторите трасе като през 2018г. европейския кръг на състезанието се проведе в Лондон на Кралския олимпийския парк (Queen Elizabeth Olympic Park), а след това през 2019 г. на Мерцедес-Бенц Свят (Mercedes-Benz World Track). През 2020 г. състезанието не се проведе поради Covid кризата, а през 2021 г. не се състоя физически. През 2022 г. състезанието се проведе на пистата TT Circuit Assen в Нидерландия, а през 2023 г. – на Paul Armagnac, Nogaro, Франция.

Състезателната писта в Лондон от 2018 г.

Състезателната писта в Лондон от 2019 г.

Състезателната писта в Асен от 2022 г.

Класирането по категории и подкатегории се извършва въз основа на енергията, консумирана през състезателния рунд от всяко едно превозно средство. Всеки такъв рунд се състои от определен брой обиколки на трасето, чрез което се гарантира обща дължина на пробега за рунда – напр. 11 обиколки по 1420m (15.62km) на Мерцедес-Бенц Свят и 15 обиколки по 970m (14.5km) на Кралския олимпийски парк. Чрез данните от телеметрията, с която по регламент е снабден всеки автомобил, организаторите изчисляват какъв ще е потенциалният пробег при консумирано 1l течно гориво, 1m3 газообразно гориво или 1kWh електричество. В категорията на градските прототипи задължително се спира веднъж на всяка обиколка при старт/финал линията като по този начин се симулират градски условия на управление. 

Проектирането и създаването на автомобилите се извършва по предварително зададен набор от правила и указания, които се обявяват няколко месеца преди състезанието и обикновено получават леки промени година за година. Отборите имат право да използват един и същ автомобил, независимо колко отдавна той е създаден, стига да отговаря на изискванията. В повечето случаи на всеки две до три години отборите създават изцяло нови купета с цел оптимизиране на дизайна и теглото, както и поради смяната на участниците в отбора. Указанията са от разнообразно естество, но най-общо те определят:

  • архитектурата, вътрешните и габаритните размери и до известна степен визията на автомобила;
  • удобствата и екипировката, с които разполагат автомобилът и пилотът;
  • типовете задвижване и начините за привеждане на автомобила в движение и в спиране;
  • специфичните изисквания към всяка категория и подкатегория;
  • характеристиките на телеметрията (всеки отбор получава своя личен комплект с всичко необходимо от организаторите);
  • условията за тестване и движение на автомобилите по трасето;
  • условията за безопасност; 
  • правилния начин за поведение на водачите при трафик и др.

В зависимост от правилника за съответната състезателна година, спирането с регенерация на енергия може да е разрешено.

Въз основа на своя автомобил и указанията всеки отбор приготвя подробна техническа документация, в която се описват всички характеристики и компоненти на автомобила, като се упоменават и марковите такива, които не подлежат на възпроизводство от отбора, напр. батерии, кондензатори, ел. мотори и др. Тази документация се представя на техническите инспектори по време на техническия преглед – задължителна част от състезанието, през която преминават всички отбори преди участието си в състезателните рундове. Прегледът има за цел да гарантира безопасно и честно състезание за всички участници като проверява съответствието на автомобилите с правилата и указанията. От особена важност при проверката от гледна точка на безопасността е автомобилите да могат да спират достатъчно ефикасно, да нямат теч на гориво и да изключват задвижването си при установяване на проблем по време на управление по трасето. При неизпълнение на условията за дизайн, функционалност и безопасност на превозното средство, то не се допуска до участие в състезателния рунд, а при незачитане правилата за движение – може да се стигне и до дисквалифициране.

Класирането за всяка категория и подкатегория се обявява в края на всяко състезание, като освен награда за най-ефективен автомобил, има и поощрения за отборите за най-висока комуникативност с организаторите, най-функционален дизайн, най-интригуваща техническа иновация, най-високо ниво на безопасност, най-висок състезателен дух и постоянство, най-ефективен проект в контекста на кръговата икономика.

Технически преглед на състезателните автомобили.

Видео с нашия автомобил Phoenix от състезанието в Лондон през 2016 г.

 

Повече за състезанието Shell Eco-marathon и за неговото организиране може да откриеш повече на официалната уеб-страница на състезанието ТУК.