СРОКОВЕ ЗА 2024 Г.

Годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание е приемник на годишната докторантска стипендия, предоставяна от финансова група Карол от 2012 г.

С учредяването на Фондация Карол Знание през 2018 г. конкурсът се организира от фондацията. През 2022 г. бе увеличен размерът на предоставяната годишна докторантска стипендия и тя вече е 10 000 лв.

До момента са предоставени 90 000 лв., с които са подкрепени 11 талантливи докторанти в различни области на науката.

Сред носителите на докторантската стипендия са двама инженери от Техническия университет – София, двама физици и един бионанотехнолог от СУ „Св. Климент Охридски“, двама инженери от УАСГ, двама докторанти от Медицинския университет в София – медицински физик и лекар невролог, един изследовател на динозаври, докторант от Национален природонаучен музей при БАН,  един изследовател на прилепи от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките. Настоящият носител на престижната стипендия е докторант в Технически университет – София, Факултет по транспорта, докторска програма “Двигатели с вътрешно горене”.

В конкурса през 2022 г.  за докторантска стипендия бяха връчени и две специални награди от по 2000 лв. – за иновации и за принос в науката.

Повече информация на сайта на фондация Карол Знание.

Победителят от конкурса, проведен в края на 2022 г. за стипендия през 2023 г. – инж. Цветомир Гечев

Инж. Цветомир Гечев със своя ръководител – доц. д-р инж. Пламен Пунов

Победителят заедно с подгласниците, наградени със специални награди

Филм, в който победителят от 2022 г. разказва за стипендията и за своята работа в Технически Университет – София.