Обявено е подаването на документи за стипендии за зимния семестър на академичната 2023/2024 год. До 22.10.2023 год. документите се подават в системата Е-Студент, а след това трябва да се представят в хартиен вид във факултетната канцелария до 24.10.2023 год.

Заповече информация посетете официалната уеб-страница на Технически Университет – София – тук.