https://hydrogenera.eu/

Hydrogenera е компания за водородни технологии, ангажирана с производството, съхранението и доставката на водород, произведен от възобновяеми енергийни източници.

Нашето пътуване започна през 2016 г. в гр. София, България, където нашите основатели, двама независими инженери, се осмелиха да изследват иновациите във водородната енергия. Завършихме повече от 82 проекта, свързани с водорода – всеки свидетелство за нашия принос към пионерската промяна в енергийния пейзаж на Европа. Горди сме, че сме първата българска компания, която се присъедини към Европейския алианс за чист водород. Също така като член на Hydrogen Global Initiative, ние имаме партньори по целия свят, като така ускоряваме приложението на водородни решения.

Hydrogenera и Факултет по транспорта на ТУ-София си сътрудничат активно в сферата на водородните технологии и по-конкретно в приложението на водорода като гориво в горивните клетки и двигателите с вътрешно горене. Също така всеки семестър се извършват студентски посещения на цеха на Hydrogenera от страна на студенти на факултета, като така те се запознават по-добре с практическа част от производството и съхранението на водород. Компанията подкрепя студентския отбор TUS Team, участващ в състезанието Shell Eco-marathon, като го подпомага с know-how и газообразен водород за изпитване на състезателния автомобил.

Ето и историята на Hydrogenera през годините:

2016
▶ Oснована през 2016, производствена база в София, България
 
2017
▶ Първи работещ прототип на водородни системи изградени от алкални електролизьори под атмосферно налягане
▶ Разработване на собствена електроника и система за управление на процесите протичащи във водородните системи
 
2018
▶ Oптимизация и повишаване на ефективността > 85%
 
2019
▶ Ретрофит на ДВГ работещ на водород
▶ Първа инсталация на водородна система за индустриално приложение
 
2020
▶ Реализирани 33 проекта за проектиране, производство и пускане в експлоатация на водородни системи за индустриални цели
▶ Присъединяване към инициативата Hydrogen Global на Световния енергиен съвет
▶ Присъединяване към European Clean Hydrogen Alliance, участие в кръглата маса за производство на водород в Европа
 
2021
▶ Първи международни проекти в ЕС и Азия
 
2022
▶ Привлечено дялово финансиране от частни инвеститори
▶ Придобиване на метал-хидридна технология за съхранение на водород
▶ Удвояване на производствения капацитет
▶ Монтаж и пускане в експлоатация на първи 12-футови контейнера
 
2023
▶ Приключена инженерингова част по 1МW електролизьор от серията АЕМ Z
▶ Проведени изпитвания на водородните системи в акредитирана лаборатория и придобиване на допълнителни международни сертификати
▶ Финансиране на проект от EBRD
▶ Участие в Кръглата маса за производство на водород в Брюксел, под егидата на ЕК
▶ Меморандум с Messer
▶ Разширяване обхвата на дейност с присъединяването на международно признати специалисти
 
Последното попълнение от нашата продуктова гама е алкалният електролизьор от серията AEM Z. Водородните системи от тази серия са сигурно и ефикасно решение за производството на H2 с чистота до 99.999%. С минимална консумирана мощност от 3.6 kWh/Nm3 водород, системите произвеждат 200 m3/h водород или 436 kg на ден. Модулната ни технология позволява производството на персонализирани водородни системи за всяко приложение, конфигурация и размер.