Конференцията с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии „БулТранс“ се организира от Факултета по транспорт към Техническия университет – София. Провежда се ежегодно от 2009 г. като част от серия научни форуми, наречена „Дни на науката на ТУ-София“. До момента са проведени четиринадесет издания, тринадесет от които в Созопол и едно, юбилейно, в София.

Петнадесетото издание на конференцията – „БулТранс-2023“, ще се проведе в морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол в периода 10-13 септември 2023 г.

На конференцията „БулТранс“ се представят задълбочени научни постижения в областта на транспорта. Форумът е най-престижният и представителен в областта на въздушния и сухопътен транспорт в България. Всяка година международният интерес към събитието се увеличава. Сред причините за нарастващия интерес към конференцията е публикуването на избрани доклади в отделни томове, индексирани в Scopus и Web of Science. Това е възможно благодарение на усилията за разширяване на броя на участниците и рецензентите, с акцент върху привличане на специалисти от цял свят.

През 2017 и 2018 г. партньор на „БулТранс“ е френското издателство „EDP Sciences“. В резултат на това са публикувани два тома в списанието със свободен достъп „MATEC Web of Conferences“ – том 133(2017) и том 234(2018). За 2019 и 2020 г. партньор е издателството „IOP Publishing“.

Партньор за „БулТранс“ през 2021, 2022, както и през настоящата 2023 година, е издателството „AIP Publishing“. Избрани доклади, представени на конференцията тази година ще бъдат публикувани в отделен том на списанието „AIP Conference Proceedings“, индексирано в Scopus (SJR=0.189 (2021)), Web of Science (Conference Proceedings Citation Index – Science), и др.