Цветомир Гечев е носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2023 година. Той е редовен докторант в Технически Университет – София, Факултет по транспорта. Темата на дисертационната му работа е „Изследване на възможността за намаляване на CO2 емисиите чрез комбиниране на горивна клетка и двигател с вътрешно горене“. Научни ръководители са доц. д-р инж. Пламен Пунов и доц. д-р инж. Златина Димитрова.

От края на ноември 2021 г. е инженер по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, където участва в окомплектоването на експериментален стенд за изпитване на ДВГ, а от май 2023 г. работи по проект на „Изследователски университет“ в направлението „Мехатроника, чисти технологии, кръгова икономика и управление на ресурсите“.

По програмата Еразъм+ за студентска мобилност е участвал в разработването на автомобилна каросерия в AUFEER DESIGN s.r.o., отдел „Каросерии“ в Млада Болеслав, Чехия. По същата програма има стажантска практика в сферата на автомобилната техника и двигателите с вътрешно горене в Univerzita v Žiline, Факултет по машиностроене, Жилина, Словакия. Тази година отново посещава същия факултет в университета, където работи със софтуерния продукт Ricardo Wave за симулация на ДВГ.

Завършил е бакалавърска и магистърска степен в специалността Транспорта техника и технологии, квалификация Машинен инженер, в ТУ – София.
Има повече от дузина участия в международни научни форуми и не по-малко награди. Носител е на златен медал за отлични резултати, постигнати във висшето образование в ТУ-София и отличие за високи постижения в образованието и личностното развитие в професионално направление Докторант на годината, приз Студент на годината 2021.

Участва в кандидатстудентски студия и репортажи на ТУ – София за популяризиране на обучението във Факултет по транспорта, за популяризиране на студентските клубове и за представяне на резултати от проект „Студентски иновационен хъб“, финансиран от научноизследователския сектор (НИС) на ТУ-София.

Въпросите и отговорите на интервюто, което инж. Гечев даде пред фондация “Карол Знание” можете да откриете ТУК.