На 29, 30 и 31-ви август тази година, Технически университет – София организира културно-образователен и научен форум за представяне и по-широкото разпространение на резултатите от изследванията, проведените обучения и дискусии по проекта „EthiCo“, в рамките на Европейския технологичен университет. Наши партньори в реализирането му са учени, преподаватели, докторанти, студенти и експерти от Ирландия, Франция, Испания, Латвия, Румъния, Кипър и Германия. Неговата цел е да подпомогне справянето със сложните проблеми, предизвикани от бурното развитие на интелигентните технологии, консумеризма и глобалната индустрия, особено по отношение на екологичната криза.

Приоритет на новосформиралата се европейска академична общност е създаването на интердисциплинарна и междукултурна образователна платформа. Тя ще предостави на европейските докторанти, студенти и ученици средства и знания за преодоляване на екологични предизвикателства чрез устойчив технологичен дизайн. Необходим е диалог между всички заинтересовани страни – учащи, преподаватели, експерти, културни дейци, индустрията и широката общественост за формирането на единна позиция по преодоляване на глобални, общочовешки, проблеми. Централна тема е „грижа“ на човека за самия себе си, за Другия и за планетата – нашия дом – чрез способностите на human beings за адаптация, промяна, творчество и развитие.

Програмата на предстоящия научно-приложен форум има културно-образователен характер и е с участието на представители на академичните среди, бизнеса и изкуствата.

Запишете се ТУК!
Източник: www.tu-sofia.bg