доц. д-р инж. Евгени Димитров

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

Контакти:
каб. 9212
тел.: 02 965-3409
etzd@tu-sofia.bg

Водени дисциплини:

Учебни помагала:

Научни интереси: