От 10.09.2023 год. до 13.09.2023 год. се проведе международната научна конференция, организирана от Факултет по транспорта – “Бултранс-2023”. Вече 15 години конференцията се провежда в гр. Созопол и на нея както студенти и докторанти, така и утвърдени учени, представят своите иновативни научни разработки в сферата на автомобилната и железопътната техника, авиацията и транспорта.
 
Привествени слова по случай конференцията и юбилея на Факултет по транспорта по време на откриването даде проф. д-р инж. Лидия Гълъбова – заместник-ректор по научната и приложната дейност на ТУ-София. Доц. д-р инж. Николай Николов – заместник-ръководител на Научноизследователски сектор към ТУ-София, също приветства учасниците и гостите на конференцията.
 
В пленарната сесия по случай откриването бяха представени три презентации:
• Aviation Trends: Time for Growth! от г-н Jesus Caballero, CEO на SOF Connect, Летище София;
• World Review of Energy Consumption and Particularly in Transport от проф. д-р инж. Fawaz Massouh, ENSAM University, Франция и
• Influence of Cell Geometrical Parameters on the Performance of SOFC от маг. инж. Цветомир Гечев, Факултет по транспорта, ТУ-София.
 
На конференцията бяха представени общо над 40 научни разработки в направленията “Авиационна техника и технологии”; “Автомобилна техника и технологии”; “Двигатели с вътрешно горене и алтернативни горива”; “Железопътна техника и технологии”; “Динамика, якост и надеждност в транспорта”; “Мениджмънт и логистика в транспорта” и “Транспортна инфраструктура”.
 
На конференцията участваха представители на Технически Университет – София; филиал Пловдив на Технически Университет – София; Русенски Университет “Ангел Кънчев”; Университет по архитектура, строителство и геодезия;  както и учени от Испания, Украйна, Иран, Словакия, Турция, Румъния и Франция.
 
Научете повече за “Бултранс-2023” на https://bultrans.org/bg, или на нашата уеб-страница www.transtu.org.