ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА – МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Избирайки специализацията “ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА”, Вие имате възможност да задълбочите своите знания и умения за конвенционалните автомобили и електромобилите, както и за ДВГ и електродвигателите, изучавайки следните специални дисциплини:

6.2. Моделиране на процесите в двигателите с вътрешно горене;

7.2. Системи за контрол и управление на автомобила;

8.2. Изпитване на двигатели с вътрешно горене;

9.2. Електромобили;

10.2. Компютърно проектиране и изследване на конструкцията на двигатели
с вътрешно горене;

11.2. Надеждност на транспортната техника;