Нашият най-голям и най-модерен авиотренажор се състои от:
🕹️мощен компютър с графична карта – за симулиране на полет, събиране и обработка на информацията от изследването, работа с няколко монитора, VR и висока изчислителна мощност;
🕹️очила за виртуална реалност – за следене и записване на вниманието, задържането на погледа, времето за наблюдение на зони и др.;
🕹️контролери за управление;
🕹️система за събиране на био физиологична информация – следене на пулс, кръвно налягане и др.
🕹️звукова система, софтуер за симулация на полета.
 
Тренажорът е достъпен за всички студенти на Факултет по транспорта, както и се използва за демострации пред студенти от други факултети на ТУ-София, пред ученици и гости.