Новият аеродинамичен тунел на ТУ-София, е част от новата лаборатория към Центъра за Върхови Постижения (ЦВП), чрез Националната програма за развитие „България 2030“, национален център по мехатроника и чисти технологии. реализиран . В лабораторията работят кадри на катедра “Въздушен транспорт”, както и студенти от ОКС “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Тунелът е от многото съоръжения, чрез които може да се осъществяват научни експерименти, както от страна на преподавателският екип и докторантите към катедра Въздушен транспорт”, така и от студенти по програма “Еразъм+”; както и магистри, които подготвят своята дипломна работа или участват в научни проекти.
 
Тунелът е:
✈️ от отворен тип с дозвукова скорост на вихрите;
✈️ с работна секция с размери 1.0 х 0.8 х 1.2 m;
✈️ разполагащ с шесткомпонентна везна, снемаща всички сили и моменти, действащи на изследвания обект;
✈️ оборудван с модерна PIV (particle image velocimetry) система за заснемане на двумерни и тримерни скоростни потоци около изследвания обект;
✈️ снабден със система за въздушни сигнали, която измерва налягането в работната област на тунела.
 
Изследваният макет може да бъде самолет, дрон, лек или тежкотоварен автомобил, спортен болид, влак, дори сграда. Чрез тунела се прави цялостен аеродинамичен анализ на умаления макет, копиращ дизайна на реален обект. Този анализ е особено важен за съвременните автомобили и летателни апарати, защото чрез него се определя коефициентът на аеродинамично съпротивление Cd.
 
След компютърна обработка на дигитално заснетият поток около изследваният модел е възможно да се определи напълно скоростното му поле, както и да се получи картината на разпределение на налягането. В задната част на аеродинамичният тунел, е възможно да се изследват умалени вятърни турбини с диаметър до 1.6 m, както и да се обдухват макети на сгради или да се симулира полет в насрещен/страничен вятър за дронове и статични стендове за изпитание на самолетни витла и вертолетни носещи винтове.
 
 

PIV на частици

Токови линии

Векторно поле

Скоростно поле