Отворено е кандидатстването за годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание за 2024 г. 

Кандидатите:

 • Да са български граждани;
 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти;
 • Да не са последна година на обучението си;
 • Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение;
 • Да развиват научната си дейност в една от следните области:
 • Технически науки
 • Естествени науки
 • Медицински науки

Документите:

 • Актуално CV;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие на Заповед за зачисляване в докторантура;
 • Резюме на изследователския проект в обем една страница.

Сроковете:

Кандидатури се приемат до 30 ноември 2023 г.

Финалът на конкурса ще бъде през януари 2024 г.

Документи за кандидатстване се подават с електронна поща на knowledge@karoll.bg

Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури.

Период на получаване на стипендията: февруари – ноември 2024, на десет равни месечни вноски.

Повече на сайта на фондация Карол Знание.